EEN COACH IS EEN BEGELEIDER, EEN HELPER, EEN RICHTINGAANWIJZER.

Soms heb je zelf geen zicht op de te volgen weg.

Het pad is niet duidelijk of het doel niet bekend.

Je raakt sportief of mentaal niet vooruit.

Een coach helpt je je doel te omschrijven en te kaderen.

Een coach begeleidt je op de weg naar je doel.

Een coach heeft als buitenstaander een beter zicht op je ontwikkelingsvelden.

Een coach biedt een luisterend oor en kan je helpen om obstakels op te ruimen of in een juist perspectief te plaatsen.

Coaching kan je helpen om sportieve, lichamelijke en/of mentale doelstellingen te bereiken.

Hoe begin ik eraan?

Contacteer ons met je vraag